Правила за приватност

 • ‘ние’, ‘нас’, ‘наш/а/и’ го означува оној дел од групацијата со која сте воспоставиле однос. На пример, делот со кој имате деловен однос или кој организира настан во кој учествувате или управува со интернет-страната која ја користите. Јасно ќе наведеме на кој дел се однесува;
 • ‘страна/интернет-страна’ значи интернет-страна која ја посетувате или со која сте поврзани; и
 • ‘Вие’ и ‘Ваш/Ваша/Ваше’ ве означува Вас, лицето кое комуницира со нас, соработува со нас, се пријавува за нашите настани или услуги или ја посетува нашата интернет-страна, а се наоѓа на територијата на ЕУ/ЕЕЗ.
 • за да ви обезбедиме информации или услуги кои сте ги побарале од нас. Овие информации можат да го содржат вашето име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број и други релевантни информации;
 • за да бидеме во контакт со вас како наш деловен партнер и да бидете во тек со нашите деловни активности и настани. Овие информации можат да го содржат вашето име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, функција, име на компанија и други релевантни информации;
 • за да ги исполниме нашите договорни обврски кон вас. Овие податоци можат да го содржат вашето име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, функција, место на работа, име на компанија, тип на соработка со нас;
 • за да ги подобриме нашите интернет-страни. Овие информации можат да вклучуваат Ваша ИП адреса, географската локација, информации во врска со Вашиот уред, тип на пребарувач, извор од кој сте пристапиле на оваа страна, времетраење на посетата, оперативен систем, број на прегледи на страната, кои страни сте ги гледале и слични инфомрации. За повеќе информации за колачиња, ве молиме погледнете го член 11 подолу;
 • за да ги исполниме или да ги почитуваме законските обврски или услови;
 • за да ви испраќаме промотивни пораки во врска со нашите активности, вклучувајќи и покани за други настани. Овие информации можат да го содржат вашето име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, функција, име на компанија и други релевантни информации;
 • за регрутирање на нови вработени. Овие информации можат да ги содржи вашето име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, датум на раѓање, информации за вашето образование и работно искуство, биографија, фотографија и други релевантни информации;
 • за успешно и ефикасно да ги организираме нашите настани, вклучително и промотивни активности и објавување на аудио, видео и фотографска документација од настанот. Овие информации можат да го содржат вашето име, функција, име на компанија, е-адреса, телефонски број, кратка биографија со слика (за говорници/изведувачи) и аудио, видео и фотографска документација од настанот.
 • извршување на договор склучен со вас, во согласност со член 6 (1) (б) од Општата регулатива за заштита на личните податоци (ГДПР), на пример кога имате деловни односи со нас, или кога ќе се регистрирате за учество или да изложувате на настан;
 • наш легитимен интерес од член 6 (1) (ф) ГДПР, на пример, наша желба за подобрување на интернет-страната; да ве информираме за нашите деловни активности и настани;
 • Ваша согласност од член 6 (1) (а) од ГДПР, на пример кога прифаќате употреба на колачиња на интернет-страната;
 • исполнување на законската обврска за која сме подложни во согласност со член 6 (1) (ц) од ГДПР.
 • на нашите поврзани компании;
 • на обработувачи на податоци кои ќе обработуваат лични податоци во наше име во согласност со нашите писмени инструкции и за горенаведените цели;
 • на другите корисници, ако сме должни да го сториме тоа по наредбата на судот или наредба издадена од друг орган, или сме обврзани со важечкиот закон.

- Европската комисија, заради локалното законодавство или меѓународните обврски на одредена земја, не одлучила дека засегнатата земја обезбедува соодветно ниво на заштита.

Во другите случаи можеме да ги пренесеме вашите лични податоци во трети земји само врз основа на вашата експлицитна согласност. За повеќе информации за методите за заштита, ве молиме контактирајте не на е-адреса security@comtrade.com